Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 
IMAGE พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 20  สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE เปิดงาน ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE แถลงข่าวงานประมูลทะเบียนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 8  มีนาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียง
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม... Read More...
IMAGE กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับรู้อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542
                                          วันนี้ 8 สิงหาคม 2561 TK park Roi... Read More...
IMAGE กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับรู้อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542
                                          วันนี้ 2  สิงหาคม 2561 TK park Roi... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านอีโก่ม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561
          วันที่ 21 พ.ย. 61 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 21 ก.พ.61
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 7 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 7  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 14 มี.ค. 2561
วันพฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2561
                                          วันที่ 14  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 28 พ.ย. 2561
วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561
                                             วันที่ 28  พฤศจิกายน  2561... Read More...
IMAGE โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 14   กุมภาพันธ์ 2561... Read More...
IMAGE ปรับปรุงลอกทางระบายน้ำสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 13   มกราคม  2561  นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โครงการ Introduction Course One ASIA One Goal
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 5   มีนาคม  2561... Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561
                    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  เวลา 14.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด เพื่อแจ้งนโยบาย ติดตามการปฏิบัติงาน และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร... Read More...
IMAGE พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ณ โรงเรีนยกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
วันเสาร์, 24 พฤศจิกายน 2561
                    วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ท่าน สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน 4ชั้น 12ห้องเรียน ณ โรงเรีนยกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด         Read More...
IMAGE สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561
                    วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน อัญเชิญจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากนั้นนายมังกร ยนต์ตระกูล... Read More...
IMAGE โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561
           วันที่ 15  พฤศจิกายน 2661 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการสอบแข่งขันวัดทักษะความรู้ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดำเนินการสอบแข่งขันใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ... Read More...
IMAGE การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561
           ในระหว่างวันที่  24  กันยายน  - 8 ตุลาคม 2561 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได้ออกตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   Read More...
IMAGE โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
วันอังคาร, 21 สิงหาคม 2561
           วันที่  8  กันยายน  2561 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที "อบรมหลักสูตร Computer Art สร้างแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
วันพุธ, 28 พฤศจิกายน 2561
              วันที่ 27 พ.ย. 61 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที "อบรมหลักสูตร Computer Art สร้างแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio"ตามโครงการอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ดรุ่นที่ 7 และ 8               Read More...
IMAGE โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านหนาด อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด (2)
วันพุธ, 28 พฤศจิกายน 2561
              วันที่ 27 พ.ย. 61 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.เทศบาลวัดป่าเรไร อ.เมืองจ.ร้อยเอ็ด               Read More...
IMAGE โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านหนาด อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561
              วันที่ 23 พ.ย. 61 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านหนาด อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด               Read More...
IMAGE โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561
         วันที่ 22 พ.ย. 61 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด               Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านอีโก่ม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561
          วันที่ 21 พ.ย. 61 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านอีโก่ม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด              Read More...

Home

ปรับปรุงลอกทางระบายน้ำสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 p1c66n2umecoo1gruv281u12nlh4  

         

                          วันที่ 13   มกราคม  2561  นายชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำเจ้าหน้าที่สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ปรับปรุงขุดลอกทางระบายน้ำภายในสนามกีฬาฯ 

 

อ่านเพิ่มเติม: ปรับปรุงลอกทางระบายน้ำสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ Introduction Course One ASIA One Goal

 p1c826trmj1ohq1ssf1ebp4t1du25

   

         

                          วันที่ 5   มีนาคม  2561  สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ขอใช้สนามฟุตบอล  สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการ Introduction Course One ASIA One Goal 

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ Introduction Course One ASIA One Goal