Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 
IMAGE พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 20  สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE เปิดงาน ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE แถลงข่าวงานประมูลทะเบียนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 8  มีนาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียง
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม... Read More...
IMAGE โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2561... Read More...
IMAGE โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
วันพฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2561
                                          วันที่ 23   สิงหาคม  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 21 ก.พ.61
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 7 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 7  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 14 มี.ค. 2561
วันพฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2561
                                          วันที่ 14  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 14   กุมภาพันธ์ 2561... Read More...
IMAGE โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน 17 พ.ค. 2560
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 17  พฤษภาคม  2560... Read More...
IMAGE ปรับปรุงลอกทางระบายน้ำสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 13   มกราคม  2561  นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โครงการ Introduction Course One ASIA One Goal
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 5   มีนาคม  2561... Read More...
IMAGE การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561
           ในระหว่างวันที่  24  กันยายน  - 8... Read More...
IMAGE โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
วันอังคาร, 21 สิงหาคม 2561
           วันที่  8  กันยายน  2561 กองการศึกษา... Read More...
IMAGE กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรมจรรย์
วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561
            วันที่ 10 ตุลาคม 2561 TK park Roi Et... Read More...
IMAGE กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกกม่วง
วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561
               วันที่ 9 ตุลาคม 2561 TK park Roi Et... Read More...
IMAGE กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำอุปราช
วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561
               วันที่ 5 ตุลาคม 2561 TK park Roi Et... Read More...
IMAGE กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่ง
วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561
               วันที่ 4 ตุลาคม 2561 TK park Roi Et... Read More...
IMAGE กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง
วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561
               วันที่ 3 ตุลาคม 2561 TK park Roi Et... Read More...

Home

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน

 

 p1c69jm0h9lfkfej175v1uqcd7s4  

         

                         วันที่ 14   กุมภาพันธ์ 2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน 17 พ.ค. 2560

 

 p1bh1bhd8b12lldkp1aqs5el123d6  

         

                         วันที่ 17  พฤษภาคม  2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน 17 พ.ค. 2560

อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 21 ก.พ.61

 

 p1c708j5jr14qf1qohdhou1njb8  

         

                          วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

 

อ่านเพิ่มเติม: อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 21 ก.พ.61

อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 7 มีนาคม 2561

 p1c828end51mfclun1olr4i9832d

   

         

                          วันที่ 7  มีนาคม  2561  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ณ  อบต.สาวแห อำเภอหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

 

อ่านเพิ่มเติม: อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 7 มีนาคม 2561

อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 14 มี.ค. 2561

 

   

         p1c8mam69r1l1o1q6vjn1op21r5a

                          วันที่ 14  มีนาคม  2561  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกให้บริการประชาชนในโครงการ อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน ณ อบต.โพนทราย อ.โพนทราย 

 

อ่านเพิ่มเติม: อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 14 มี.ค. 2561