Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 
IMAGE พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 20  สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE เปิดงาน ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE แถลงข่าวงานประมูลทะเบียนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 8  มีนาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียง
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม... Read More...
IMAGE กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับรู้อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542
                                          วันนี้ 8 สิงหาคม 2561 TK park Roi... Read More...
IMAGE กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับรู้อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542
                                          วันนี้ 2  สิงหาคม 2561 TK park Roi... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านอีโก่ม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561
          วันที่ 21 พ.ย. 61 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 21 ก.พ.61
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 7 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 7  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 14 มี.ค. 2561
วันพฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2561
                                          วันที่ 14  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 28 พ.ย. 2561
วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561
                                             วันที่ 28  พฤศจิกายน  2561... Read More...
IMAGE โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 14   กุมภาพันธ์ 2561... Read More...
IMAGE ปรับปรุงลอกทางระบายน้ำสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 13   มกราคม  2561  นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โครงการ Introduction Course One ASIA One Goal
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 5   มีนาคม  2561... Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561
                    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  เวลา 14.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด เพื่อแจ้งนโยบาย ติดตามการปฏิบัติงาน และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร... Read More...
IMAGE พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ณ โรงเรีนยกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
วันเสาร์, 24 พฤศจิกายน 2561
                    วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ท่าน สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน 4ชั้น 12ห้องเรียน ณ โรงเรีนยกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด         Read More...
IMAGE สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561
                    วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน อัญเชิญจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากนั้นนายมังกร ยนต์ตระกูล... Read More...
IMAGE โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561
           วันที่ 15  พฤศจิกายน 2661 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการสอบแข่งขันวัดทักษะความรู้ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดำเนินการสอบแข่งขันใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ... Read More...
IMAGE การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561
           ในระหว่างวันที่  24  กันยายน  - 8 ตุลาคม 2561 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได้ออกตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   Read More...
IMAGE โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
วันอังคาร, 21 สิงหาคม 2561
           วันที่  8  กันยายน  2561 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที "อบรมหลักสูตร Computer Art สร้างแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
วันพุธ, 28 พฤศจิกายน 2561
              วันที่ 27 พ.ย. 61 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที "อบรมหลักสูตร Computer Art สร้างแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio"ตามโครงการอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ดรุ่นที่ 7 และ 8               Read More...
IMAGE โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านหนาด อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด (2)
วันพุธ, 28 พฤศจิกายน 2561
              วันที่ 27 พ.ย. 61 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.เทศบาลวัดป่าเรไร อ.เมืองจ.ร้อยเอ็ด               Read More...
IMAGE โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านหนาด อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561
              วันที่ 23 พ.ย. 61 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านหนาด อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด               Read More...
IMAGE โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561
         วันที่ 22 พ.ย. 61 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด               Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านอีโก่ม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561
          วันที่ 21 พ.ย. 61 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านอีโก่ม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด              Read More...

Home

งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

p1c7q1gstk1jo9je11sformcpnb 

   

         

                          วันที่ 1  มีนาคม  2561  นายชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

 

อ่านเพิ่มเติม: งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

งานฉลองครบรอบ 2 ปี TK อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

p1c84ff66i1n08h144qa1aeu5c0o 

   

         

                          วันที่ 9  มีนาคม  2561  นายทัศนัย  ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานครบรอบ 2 ปี TK Park Roiet ณ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ซึ่งในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม: งานฉลองครบรอบ 2 ปี TK อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

เปิดห้องสมุดมีชีวิตในหน่วยทหาร พล.ร.6

p1ca58j4b51d1n1cjmeoh1082tno7 

   

         

                          วันที่ 3 เมษายน นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ TK park Roi Et ได้นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ และสื่อการเรียนรู้ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิตในหน่วยทหาร พล.ร.6 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 

 

อ่านเพิ่มเติม: เปิดห้องสมุดมีชีวิตในหน่วยทหาร พล.ร.6

พิธีอัญเชิญพระอุปคุตงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

 

   

         p1c7q1011316j31mknrj1c8r1ehr4

                          วันที่ 2  มีนาคม  2561  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตงานประเพณีบุญผะเหวดประจำปี 2561 

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีอัญเชิญพระอุปคุตงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

แห่กัณฑ์หลอนงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

 

   

         p1c7pvk15c1sva1rq61fqh12j5r29

                          วันที่ 4   มีนาคม  2561  นายทัศนัย  ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดประจำปี 2561 

 

อ่านเพิ่มเติม: แห่กัณฑ์หลอนงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

 

  p1cdgqe76ml3b1tbpdup11s0hss7 

         

                                        วันที่  14  พฤษภาคม 2561   นายมังกร  ยนต์ตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ  ห้องประชุม  อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 

  p1cdm3jibcanf1f4cupj1ivb14r38 

         

                                        วันที่  17 พฤษภาคม 2561 นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ และพนักงานจ้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน เพื่อแจ้งนโยบาย และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

การประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

  p1ce09t5sf1sa31hj31qec1n1sqpi5 

         

                     วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายนิเทศและประเมินผลการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ณ. ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พบปะและให้แนวทางการจัดการศึกษาแก่คณะครูที่เข้าร่วมประชุม               

 

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.มะอึ

 

  p1ceq3878m13sc1ka1q8urpu93c4 

         

                     วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๑ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการประจำตำบลมะอึ จำนวน ๗๐ คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๕ คน

 

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.มะอึ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code"

 

 p1clanhf0ochn4178bc17hb1arag  

         

                     วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖๑  อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code" ที่ รร.ขี้เหล็กพิทยาคม  อ.อาจสามารถ โดยมีท่านรองชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ดที่เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน และบุคลากรครู จำนวน 100 คน

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code"