Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 
IMAGE พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 20  สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE เปิดงาน ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE แถลงข่าวงานประมูลทะเบียนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 8  มีนาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียง
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม... Read More...
IMAGE กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับรู้อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542
                                          วันนี้ 8 สิงหาคม 2561 TK park Roi... Read More...
IMAGE กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับรู้อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542
                                          วันนี้ 2  สิงหาคม 2561 TK park Roi... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านดอนแคนดอนศรีเมือง ทต.มะอึ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
วันอังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2562
           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด
วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562
                 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด (2)
วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562
                 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 21 ก.พ.61
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 7 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 7  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 14 มี.ค. 2561
วันพฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2561
                                          วันที่ 14  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 19 ธันวาคม 2561
วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561
                                             วันที่ 19  ธันวาคม  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 28 พ.ย. 2561
วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561
                                             วันที่ 28  พฤศจิกายน  2561... Read More...
IMAGE ปรับปรุงลอกทางระบายน้ำสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 13   มกราคม  2561  นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โครงการ Introduction Course One ASIA One Goal
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 5   มีนาคม  2561... Read More...
IMAGE การประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
                 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11
วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562... Read More...
IMAGE ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด (เชี่ยวชาญ)
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
           วันที่ 25 มกราคม 2562 ท่านชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง   Read More...
IMAGE ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด
วันอังคาร, 22 มกราคม 2562
              วันที่ 22 มกราคม 2562 ท่านไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการจากหน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย การจัดทำบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกัลยาณมิตร Read More...
IMAGE ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
           วันที่ 22 มกราคม 2562 ท่านชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง   Read More...
IMAGE งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันเสาร์, 12 มกราคม 2562
             วันเสาร์ที่ 12 มกราคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tff/1/16/1f3a5.png");">ps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6d/1/16/1f973.png")ณ TK park Roi Et อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด  Read More...
IMAGE จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านดงบ้านนา ทต.มะอึ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562
                    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านดงบ้านนา ทต.มะอึ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด      Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ อบต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562
                    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด นำสื่อการเรียนรู้ ออกให้บริการร่วมกับโครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ อบต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด      Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านดอนแคนดอนศรีเมือง ทต.มะอึ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
วันอังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2562
           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านดอนแคนดอนศรีเมือง ทต.มะอึ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด       Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด (2)
วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562
                 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด
วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562
                 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด Read More...

Home

งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

p1c7q1gstk1jo9je11sformcpnb 

   

         

                          วันที่ 1  มีนาคม  2561  นายชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

 

อ่านเพิ่มเติม: งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

งานฉลองครบรอบ 2 ปี TK อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

p1c84ff66i1n08h144qa1aeu5c0o 

   

         

                          วันที่ 9  มีนาคม  2561  นายทัศนัย  ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานครบรอบ 2 ปี TK Park Roiet ณ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ซึ่งในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม: งานฉลองครบรอบ 2 ปี TK อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

เปิดห้องสมุดมีชีวิตในหน่วยทหาร พล.ร.6

p1ca58j4b51d1n1cjmeoh1082tno7 

   

         

                          วันที่ 3 เมษายน นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ TK park Roi Et ได้นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ และสื่อการเรียนรู้ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิตในหน่วยทหาร พล.ร.6 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 

 

อ่านเพิ่มเติม: เปิดห้องสมุดมีชีวิตในหน่วยทหาร พล.ร.6

พิธีอัญเชิญพระอุปคุตงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

 

   

         p1c7q1011316j31mknrj1c8r1ehr4

                          วันที่ 2  มีนาคม  2561  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตงานประเพณีบุญผะเหวดประจำปี 2561 

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีอัญเชิญพระอุปคุตงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

แห่กัณฑ์หลอนงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

 

   

         p1c7pvk15c1sva1rq61fqh12j5r29

                          วันที่ 4   มีนาคม  2561  นายทัศนัย  ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดประจำปี 2561 

 

อ่านเพิ่มเติม: แห่กัณฑ์หลอนงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

 

  p1cdgqe76ml3b1tbpdup11s0hss7 

         

                                        วันที่  14  พฤษภาคม 2561   นายมังกร  ยนต์ตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ  ห้องประชุม  อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 

  p1cdm3jibcanf1f4cupj1ivb14r38 

         

                                        วันที่  17 พฤษภาคม 2561 นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ และพนักงานจ้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน เพื่อแจ้งนโยบาย และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

การประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

  p1ce09t5sf1sa31hj31qec1n1sqpi5 

         

                     วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายนิเทศและประเมินผลการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ณ. ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พบปะและให้แนวทางการจัดการศึกษาแก่คณะครูที่เข้าร่วมประชุม               

 

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.มะอึ

 

  p1ceq3878m13sc1ka1q8urpu93c4 

         

                     วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๑ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการประจำตำบลมะอึ จำนวน ๗๐ คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๕ คน

 

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.มะอึ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code"

 

 p1clanhf0ochn4178bc17hb1arag  

         

                     วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖๑  อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code" ที่ รร.ขี้เหล็กพิทยาคม  อ.อาจสามารถ โดยมีท่านรองชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ดที่เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน และบุคลากรครู จำนวน 100 คน

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code"