Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 
IMAGE พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 20  สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE เปิดงาน ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE แถลงข่าวงานประมูลทะเบียนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 8  มีนาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียง
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม... Read More...
IMAGE กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับรู้อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542
                                          วันนี้ 8 สิงหาคม 2561 TK park Roi... Read More...
IMAGE กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับรู้อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542
                                          วันนี้ 2  สิงหาคม 2561 TK park Roi... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านดอนแคนดอนศรีเมือง ทต.มะอึ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
วันอังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2562
           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด
วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562
                 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด (2)
วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562
                 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 21 ก.พ.61
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 7 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 7  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 14 มี.ค. 2561
วันพฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2561
                                          วันที่ 14  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 19 ธันวาคม 2561
วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561
                                             วันที่ 19  ธันวาคม  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 28 พ.ย. 2561
วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561
                                             วันที่ 28  พฤศจิกายน  2561... Read More...
IMAGE ปรับปรุงลอกทางระบายน้ำสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 13   มกราคม  2561  นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โครงการ Introduction Course One ASIA One Goal
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 5   มีนาคม  2561... Read More...
IMAGE การประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
                 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11
วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562... Read More...
IMAGE ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด (เชี่ยวชาญ)
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
           วันที่ 25 มกราคม 2562 ท่านชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง   Read More...
IMAGE ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด
วันอังคาร, 22 มกราคม 2562
              วันที่ 22 มกราคม 2562 ท่านไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการจากหน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย การจัดทำบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกัลยาณมิตร Read More...
IMAGE ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
           วันที่ 22 มกราคม 2562 ท่านชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง   Read More...
IMAGE งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันเสาร์, 12 มกราคม 2562
             วันเสาร์ที่ 12 มกราคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tff/1/16/1f3a5.png");">ps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6d/1/16/1f973.png")ณ TK park Roi Et อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด  Read More...
IMAGE จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านดงบ้านนา ทต.มะอึ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562
                    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านดงบ้านนา ทต.มะอึ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด      Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ อบต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562
                    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด นำสื่อการเรียนรู้ ออกให้บริการร่วมกับโครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ อบต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด      Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านดอนแคนดอนศรีเมือง ทต.มะอึ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
วันอังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2562
           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านดอนแคนดอนศรีเมือง ทต.มะอึ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด       Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด (2)
วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562
                 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด
วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562
                 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด Read More...

Home

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 

p1cskqp253am4huvtfhm63lsao  

       วันที่ 15  พฤศจิกายน 2661 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการสอบแข่งขันวัดทักษะความรู้ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดำเนินการสอบแข่งขันใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อคัดเลือกตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด 

 

 

ผลการแข่งขัน

ระดับชั้น ม.2

ระดับชั้น ม.5

กลุ่มสาระ

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

กลุ่มสาระ

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

ภาษาไทย

ด.ช.อรรถพล  พลเยี่ยม

กีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด

ภาษาไทย

น.ส.อัจฉรา สมจิต

โพธิ์ทองพิทยาคม

คณิตศาสตร์

ด.ช.อโนชา  เทพวาที

โพธิ์ทองพิทยาคม

คณิตศาสตร์

น.ส.วรรณภา ธรรมที่ชอบ

ขี้เหล็กพิทยาคม

วิทยาศาสตร์

ด.ช.พยัคฆภูมิ  เพ็งแข

ทุ่งกุลาประชานุสรณ์

วิทยาศาสตร์

น.ส.อารียา  บุบผามาตย์

ขี้เหล็กพิทยาคม

สังคมศึกษา

ด.ช.เสียงแคน แสงสาย

โพธิ์ทองพิทยาคม

สังคมศึกษา

น.ส.ณัฐพร  เมยมงคล

โพธิ์ทองพิทยาคม

ภาษาต่างประเทศ

ด.ญ.วิลาวัลย์ หาญลือ

ทุ่งกุลาประชานุสรณ์

ภาษาต่างประเทศ

นายศุภศักดิ์ ศรีไพศาล

โพธิ์ทองพิทยาคม