Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 
IMAGE พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 20  สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE เปิดงาน ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE แถลงข่าวงานประมูลทะเบียนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 8  มีนาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียง
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม... Read More...
IMAGE กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับรู้อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542
                                          วันนี้ 8 สิงหาคม 2561 TK park Roi... Read More...
IMAGE กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับรู้อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542
                                          วันนี้ 2  สิงหาคม 2561 TK park Roi... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศพด.บ้านฮ่องทราย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
วันศุกร์, 14 ธันวาคม 2561
             วันที่ 14 ธ.ค. 61 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศพด.บ้านไทรทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561
             วันที่ 17 ธ.ค. 61 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ร.ร.บ้านเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดี, 20 ธันวาคม 2561
             วันที่ 20 ธ.ค. 61 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 21 ก.พ.61
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 7 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 7  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 14 มี.ค. 2561
วันพฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2561
                                          วันที่ 14  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 19 ธันวาคม 2561
วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561
                                             วันที่ 19  ธันวาคม  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 28 พ.ย. 2561
วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561
                                             วันที่ 28  พฤศจิกายน  2561... Read More...
IMAGE ปรับปรุงลอกทางระบายน้ำสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 13   มกราคม  2561  นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โครงการ Introduction Course One ASIA One Goal
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 5   มีนาคม  2561... Read More...
IMAGE งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันเสาร์, 12 มกราคม 2562
             วันเสาร์ที่ 12 มกราคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tff/1/16/1f3a5.png");">ps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6d/1/16/1f973.png")ณ TK park Roi Et อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด  Read More...
IMAGE กิจกรรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการที่พักและการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb
วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561
          วันที่ 12 ธันวาคม 61 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการที่พักและการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักด้วยมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด              Read More...
IMAGE ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561
                    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  เวลา 14.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด เพื่อแจ้งนโยบาย ติดตามการปฏิบัติงาน และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร... Read More...
IMAGE พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ณ โรงเรีนยกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
วันเสาร์, 24 พฤศจิกายน 2561
                    วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ท่าน สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน 4ชั้น 12ห้องเรียน ณ โรงเรีนยกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด         Read More...
IMAGE สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561
                    วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน อัญเชิญจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากนั้นนายมังกร ยนต์ตระกูล... Read More...
IMAGE โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561
           วันที่ 15  พฤศจิกายน 2661 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการสอบแข่งขันวัดทักษะความรู้ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดำเนินการสอบแข่งขันใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศพด.หนองคูโคกขุมดิน อบต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
วันอังคาร, 15 มกราคม 2562
        วันที่ 15 ม.ค. 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.หนองคูโคกขุมดิน อบต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ตามนโยบายของท่านมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด      Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศพด.บ้านเหล่าไพรงาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562
             วันที่ 10 ม.ค. 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านเหล่าไพรงาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ตามนโยบายของท่านมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศพด.บ้านท่าสี อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วันพุธ, 09 มกราคม 2562
             วันที่ 9 ม.ค. 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านท่าสี อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ตามนโยบายของท่านมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศพด.บ้านดงหวาย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วันอังคาร, 08 มกราคม 2562
           วันที่ 8 ม.ค. 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านดงหวาย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ตามนโยบายของท่านมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน ทม.ร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 07 มกราคม 2562
             วันที่ 7 ม.ค. 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนอนุบาล ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน ทม.ร้อยเอ็ด ตามนโยบายของท่านมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด Read More...

Home

การประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

  p1ce09t5sf1sa31hj31qec1n1sqpi5 

         

                     วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายนิเทศและประเมินผลการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ณ. ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พบปะและให้แนวทางการจัดการศึกษาแก่คณะครูที่เข้าร่วมประชุม