01/22 2019

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

 

 p1d1uvjdme2ic12oj5s81jie1vgpb  

        วันที่ 22 มกราคม 2562 ท่านไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการจากหน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย การจัดทำบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกัลยาณมิตร

View the embedded image gallery online at:
http://edu101.pao-roiet.go.th/index.php/en/rss/143-22-1-63?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleria3c5854256c