Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

 

 p1cm1n3abep17117hdd2sh27klf  

                             วันที่ 28 สิงหาคม 2561 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม จัดโครงาการรอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น ร้อยเอ็ด โดยท่านนางจุรีพร  สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ท่านสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 200 คน