Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code" โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 p1cm1oj2d516h61pjc1oan1ed11l5e  

       วันที่ 28 สิงหาคม 2561 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code" ที่ รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่านทัศนัย  ไวนิยมพงศ์ รองนายกอบจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ  โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน และบุคลากรครู จำนวน 100 คน