Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับรู้อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

 

 p1cm4rlmhs1b4h4k1mk91v0b5df4  

         

                          วันนี้ 8 สิงหาคม 2561 TK park Roi Et ออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ "My name is TK park Roi Et " ณ วิทยาลัยการอาชีวะร้อยเอ็ด 
เข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ