08/21 2018

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

p1cn5vij3f1u4k1u341k428pidb86  

       วันที่  8  กันยายน  2561 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://edu101.pao-roiet.go.th/index.php/en/rss/90-8-9-61?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleriae63878b0d4