Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน

 

 p1c69jm0h9lfkfej175v1uqcd7s4  

         

                         วันที่ 14   กุมภาพันธ์ 2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด