Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน

 

 p1c1u3dpif1i53i1a1qa714l018035  

         

                         วันที่ 20 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด