Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 

 p1c66nkm75147n1691bav1odss1og  

         

                         วันที่ 12  กุมภาพันธ์  2561 กองการศึกษาฯ จัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  2561 เพื่อมอบนโยบาย การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่