Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

เทศบาลตำบลเมืองสรวงขอใช้สระว่ายน้ำฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.

 

 p1c28p1sse1fu9n553i5r47n0h9  

         

                          เทศบาลตำบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ขอใช้สระว่ายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ วันที่ 19  ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

                           วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลเมืองสรวง