Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านดงบ้านนา ทต.มะอึ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

 

 p1d3ng64qu10dq1bur1q6tk551mb6c  

              วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านดงบ้านนา ทต.มะอึ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด     

อ่านเพิ่มเติม: จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ศพด.บ้านดงบ้านนา ทต.มะอึ อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ อบต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

 

 p1d3nftrigjoa1bap15mi1n8dumfg  

              วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด 
นำสื่อการเรียนรู้ ออกให้บริการร่วมกับโครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ อบต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 
    

อ่านเพิ่มเติม: อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ อบต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด

 

 p1d3id8k2rg761trsfr04a21pjc9  

         วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 62 TK park Roi Et จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้...

อบจ.เคลื่อนที่

 

 p1d3idbu6if6jh8e10os1op1bnq9  

         วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด นำสื่อการเรียนรู้ ออกให้บริการร่วมกับโครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ เทศบาลตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: อบจ.เคลื่อนที่

จัดอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

 p1d3ida7ss1csu1reubp61n5de7h7  

       วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด  

อ่านเพิ่มเติม: จัดอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์